08 Aug 2017 PO Östergren

VARFÖR FÖREDRAG OCH DEBATTER PÅ EN MÄSSA?

Blogg den 8 augusti 2017

Den frågan kanske många ställer sig eftersom man inte är van vid sådana upplägg på en Mässa. Den frågan har jag också ställt till mig själv för många år sedan, men insåg snabbt att dessa inslag var ett måste, eftersom i stort alla branscher som medverkar på mässan påverkas på olika sätt vad gäller Natur, Miljö, Ekonomisk hållbarhet i samspel med naturen samt kloka och genomtänkta beslut, lagar och regler fattade av kunnigt folk inom förvaltningar, myndigheter, förbund och politiker. Efter många verksamma år där jag arbetat så nära naturen i de ämnen som representeras av utsällarna kom jag fram till följande beslut.

Jag vill göra Medevimässan till den samlingsplats där många kunniga och pålästa personer skall kunna föra fram sina idéer och synpunkter och där våra myndigheter och olika företrädare skall kunna diskutera och debattera de många och viktiga frågor som sedan skall kunna leda till kloka beslut, regler och lagar.

Denna samlingsplats skall vara årligen återkommande och där vi nästa år även kommer att erbjuda våra Nordiska grannländer och deras utvalda myndigheter att delta, eftersom vi med all säkerhet har många gemensamma och viktiga saker att diskutera och många kunskaper och erfarenheter att dela med oss av.

Den röda tråden i mitt tänk är att genom mässan kunna skapa utrymme åt alla dessa kunniga personer som gemensamt skall kunna få diskutera och debattera för att därigenom komma fram till mer korrekta och snabbare beslut som skall fattas i allt från miljöfrågor till jakt, fiske, skogsbruk och lantbruksfrågor samt mycket mer.

Under nästa års Medevimässa kommer tid att avsättas för våra politiker för att de skall kunna ge svar på var partierna står i de olika frågor som för många av oss är så viktiga för att vi skall kunna bedriva vårt arbete och våra stora fritidsintressen på ett etiskt, hållbart, ekonomiskt och miljömässigt sätt.

Redan under Medevimässan den 18-19 augusti kommer många av dessa frågor att diskuteras och debatteras under såväl fredag som lördag, se Program på Högbrunnen på vår Hemsida www.medvimassan.se 

PO Östergren

Mässgeneral