03 Jan 2018 PO Östergren

Gott Nytt År och en god fortsättning på 2018

MÄSSBLOGG den 3 januari 2018.

Det är med stor glädje och entusiasm som jag nu startar upp bloggandet inför steg tre i Medevimässans utveckling och genomförande den 17-18-19 augusti 2018  

Steg tre innebär att vi nu tar steget fullt ut vilket innebär stort fokus på en hållbar natur. Detta gör vi genom att sammanföra myndigheter, organisationer och förbund för att kunna lyfta fram viktiga hållbarhetsfrågor till diskussioner och debatter för att på detta sätt möjliggöra de rätta besluten och att korta ledtiderna till beslut. Vi har behållit vår Logga men vi har ändrat i undertexten där det tidigare stod Jakt-Fiske-Hund-Natur-Fritid till: FÖR NATUREN  I  NATUREN. Klart är att samtliga dessa enheter kommer att finnas kvar, och de kommer att ytterligare stärkas, förbättras och utvecklas. Under dessa dagar kommer många intressanta och givande föredrag och debatter att förekomma. 

Här ett prov på kommande deltagare:

Östergötlands Landshövding Elisabeth Nilssons deltar i Medevimässan och kommer att inviga 2018 års Medevimässa. Länsstyrelsen får därigenom möjlighet, att på plats, träffa och debattera/diskutera viktiga frågor rörande viltförvaltning mm.

Chefen för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, Markus C Öhman, deltar i Medevimässan 2018. Medevimässan ger Naturvårdsverket ett unikt tillfälle att inhämta information från förbund och olika intresseområden inför deras arbete med viltförvaltning och det ger dem också en möjlighet att berätta om sin verksamhet.

Den 17 augusti startar vi med Medevimässans Politikerdag som samlar lokal-och rikspolitiker för debatter och beslut inom Natur, Miljö, Ekonomisk hållbarhet i samspel med naturen. Det är valår och därför väldigt lämpligt att ge våra olika partier möjlighet att deklarera var man står i olika jaktpolitiska frågor, här kommer även du som besökare att ges möjlighet att ställa de frågor du tycker är viktiga att få svar på.

Den 18 och 19 augusti kommer mässan att rulla på som vanligt med en kvalitetsmässa där en hel del nyheter med tex. mer kunskap om skytte och hur en jaktanpassad skytteträning går till, här får besökaren provskjuta, helt utan tävlingsinslag som oftast ger en onödigt stor press. Många utställare kommer att stå för egna intressanta och lärorika inslag. Förra årets satsning på Barn och Natur blev mycket uppskattat, vilket gör att vi inför 2018 års mässa kommer att utöka vår satsning på de unga, vilket vi anser vara väldigt viktigt i vår strävan att på sikt få en hållbarare natur.

Nu avslutar jag årets första Blogg med att önska er ALLA ett Gott Nytt År och en God Fortsättning på 2018 och mycket välkomna att följa vårt arbete med mässan fram tills vi ses den 17-18-19 augusti.

PO Östergren

Mässgeneral.