11 Aug 2016 PO Östergren

Hektiska veckor

Förstärkning i ledningsgruppen

När jag nu har avslutat den hektiska och mest arbetsamma veckan innan mässan startar, så närmar sig deadline för mässprogram och vepor.

Detta innebär att mitt/vårt vidare arbete inför mässan är en massa kringjobb runt om på mässområdet och att försöka hinna hjälpa Stefan Emilsson som är servicechef. Han är mitt uppe i tillverkningen av 100-tals välbyggda och stilfulla skyltar som skall hjälpa dig som besökare att hitta rätt till de olika utställarna och aktiviteterna under mässdagarna.

Vi har vidare ordnat med en trevlig transport med traktor och vagn på västra mässområdet för de som inte önskar gå hela vägen till Fiske & Marindelen. Denna tjänst är HELT GRATIS för er besökare.

Vad gäller sponsorer så kan jag hälsa Vingåkers Factory Outlet AB välkomna som huvudsponsor. Sponsorsdörren är öppen till lunch den 8 aug och jag förhandlar med ytterligare några tänkta sponsorer tills Göran med bestämdhet stänger dörren. Tack Göran och Stefan för ett fantastiskt bra jobb.

Trots att det fortfarande är mycket kvar att göra och att arbetsdagarna blivit extremt långa så har ändå planeringen inför nästa års mässa den 19 – 20 augusti 2017 påbörjats. Det är med glädje och stolthet som jag kan hälsa Leif Östling välkommen in i Medevimässans ledningsgrupp. Leif var tidigare VD för Scania i många år. Nu är Leif styrelseordförande i Svenskt Näringsliv och nu också en stöttepelare i vår ledningsgrupp. Vi hälsar Leif VARMT VÄLKOMMEN i gemenskapen och ser fram emot att driva Medevimässan till att bli den plattform för våra gemensamma intressen som hela tiden varit mitt mål. 

Tills nästa blogg

Ha det så bra

Hälsningar

PO Östergren

Mässgeneral