08 Jun 2017 PO Östergren

Medevimässan, augusti 2016

Nu kan vi lägga Medevimässan 2016 till handlingarna och kan med glädje konstatera att det blev som vi hade hoppats på. Många utställare har redan bokat sig för nästa års upplaga av mässan. Tidningarna kallade mässan för en succé. Besökarna trivdes i den fantastiska miljön som Medevi Brunn står för och var mycket nöjda med våra utställares engagemang, kunskap och erfarenhet. Det känns bra att nu gå vidare till steg två i utvecklingen av Medevimässan.

Medevimässan steg 2, augusti 2017

Under årets mässa hade vi ett antal mycket intressanta och lärorika föredrag, något som vi ytterligare kommer att förädla. Nu kommer vi att börja arbetet med steg två i mässans utveckling. Det innebär att vi skall bygga en plattform/mötesplats för bl.a. Naturvårdsverket, EU, Skogsvårdsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Jordbruksverket, LRF, Svenska Jägerförbundet, JRF Jägarnas Riksförbund osv. Dessa skall erbjudas möjligheter att stämma av, debattera, höra folkets åsikter och lobbyarbeta. En sådan arena finns inte i dagsläget varför det är extra viktigt att vi nu kan skapa den. 

Medevimässan har nu stärkt ledningsgruppen med Leif Östling, ordf. i Svenskt Näringsliv. Inom de nämnda segmenten bedrivs det olika näringar och alla är i stort behov av denna mötesplats. Här kommer Leif Östlings stora kunnande, erfarenhet och kontaktnät att bli en stor tillgång för utvecklingen av Medevimässan.

På nästa års Medevimässa kommer den första dagen att ägnas åt debatter och media och den andra dagen kommer att ha fokus på en ännu mer genomarbetad mässa med intressanta och kunskapsgivande utställare, föredrag och anföranden.

Hälsningar
PO Östergren, Mässgeneral