18 Apr 2017 PO Östergren

Medevimässan, augusti 2017

Nytt för i år är Mässans stora satsning på barn.

Vi har nu arbetat med årets Medevimässa i några månader och har mycket att glädjas åt vad gäller rekryteringen av nya utställare, merparten av fjolårets utställare bokade om sig nästan omgående efter fjolårets mässa vilket vi tackar för, och ser som ett erkännande över att vi lyckades med våra högt ställda målsättningar om kvalité.

Några nya utställare är Gyttorp Jakt AB, Sydved, LRF, Super Star, mf.

Glädjande är att många utställare börjar gå ihop och skapar små intressanta enheter i mässan. Ett lysande exempel på detta är Moraknivar AB och Tormek AB som tillsammans kommer att visa upp vad som krävs för ett lyckat tillvaratagande av kött där även styckteknik ingår. Janne William på Motala Båtvarv har också mycket intressanta idéer om aktiviteter på Udden där den marina delen kommer att bli mycket intressant att besöka.

Nytt för i år är Mässans stora satsning på barn.

 Under Medevimässan den 18-19 augusti kommer det att hända mycket intressanta och kunskapsgivande saker. Eftersom målsättningen är att besökarna skall berikas med mer kunskap under ett mässbesök så gäller även detta de minsta besökarna. Därför gör vi en storsatsning på barn i förskoleåldern och där kontakten med djur och natur blir en ledstjär­na.

Vi kommer att erbjuda barnen en möjlighet att samlas på en utvald och bevakad plats inom det centrala mässområdet, där utbildad personal kommer att ta om hand de små besökarna.

Gittan Engberg som är Beteendecoach/Hundpsykolog arbetar dagligen med hundar och är expert på hundars språk. Gittan kommer att ansvara för ett program där barnen får lära sig hur hundar skall behandlas för att de skall bli lugna och harmoniska och bli vän med barnet. Det blir ett mycket pedagogiskt program som kan vara till glädje för familjer med småbarn och som idag har hund eller kanske tänker skaffa en hund.

Här kommer också två utbildade Pedagog/Hund-team, där hundförarna har en lärarexamen i botten, att vara med och utbilda de intresserade barnen. Deras hundar är tränade att vara bland barn.

 NATURKUNSKAP

Inom detta område kommer jägareförbunden att bidra med olika aktiviteter och upplevelser rörande tecken i naturen, spår och mycket mer.

Mässarbetet fortgår och jag ligger i slutförhandling med nåra mycket stora företag och institutioner som kan komma att tillföra mässan mycket intressanta inslag i vår målsättning att bygga vidare på det Medevimässan står för, kunskap och upplevelser i en fantastisk miljö och UTAN AVGIFTER.

Hälsningar

PO Östergren