Besökare

Mässgeneralens vision

Min vision är att Medevimässan skall utvecklas till en samlingsplats dit även våra beslutsfattare och politiker skall komma att söka sig. Mässan skall förutom att erbjuda en intressant och kunskapsgivande utställning inom hund, jakt, vapen, skog, lantbruk, motor, skytte, fiske, marin, fritid, konst och hantverk, skapa en samlingsplats för beslutsfattare, förbund och olika intresseorganisationer som kan lyfta och diskutera viktiga frågor inom dessa ämnen. 

Årets Medevimässa 

Inför årets Medevimässa den 17-19 augusti kan jag med glädje och stolthet notera att visionen jag hade för två år sedan nu har fallit på plats och allt har blivit som jag önskade. Även i år kommer Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Svenska Jägareförbundet med flera att delta i bl.a. ett rundabordssamtal samt i en paneldebatt. Dessa debatter och samtal kommer att genomförs under mässdagarna den 18-19 augusti. 

Politiker 

Nytt för i år är att mässan pågår under tre dagar, varav fredagen avsätts för politiker. Lokalpolitiker (allmänna politiska frågor) på förmiddagen och Rikspolitiker på eftermiddagen, där frågor rörande jakt, fiske, skog, jordbruk, miljö och terränglagar kommer att ställas. Där erbjuds våra rikspolitiker tillfälle att delge var man står i dessa viktiga frågor. Mässbesökarna kommer även att kunna ställa frågor till politikerna. 

Barn Djur & Natur 

Vår utvidgade satsning på Barn Djur & Natur, som blev så uppskattat i fjolårets mässa, fortsätter även i år. Detta är ett led i vår strävan, att alla, oavsett ålder och kön, skall ha lärt sig något viktigt och intressant genom ett besök på Medevimässan.

Funktionshinder

Vi kommer att göra en satsning på funktionshindrade på flera olika sätt, där vi bl.a. kommer att verka för att terränglagen skall anpassas för denna grupp medborgare.

Tack!
Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till våra partners som gör det möjligt att kunna erbjuda alla er besökare FRI ENTRÉ och att utställarna inte belastas med några kostnader för att ställa ut. 

VARMT VÄLKOMMEN TILL 2018 ÅRS MEDEVIMÄSSA  

PO Östergren  Mässgeneral

Vill du vara med och påverka utvecklingen av Medevimässan?

Var med oss på resan, läs mer om hur du som företag kan verka för ett hållbart samhälle.

MEDEVIMÄSSAN

Mässan är en kunskaps och upplevelsemässa som täcker det mesta inom Hund, Jakt, Vapen/Tillbehör, Fritid/Motor, Skytte, Skogsbruk, Lantbruk och Marin/ Fiske. Utöver detta erbjuder mässan intressanta och spännande föredrag.

FRI ENTRÈ

Mässan hålls på natursköna Medevi Brunn, Nordens äldsta hälsobrunn, som ligger längs Rv50, mindre än 2 mil norr om Motala. Tack vare våra sponsorer kan vi erbjuda alla besökare fri entré under samtliga mässdagar.

© Medevi Mässan