Bli partner

Vad får du som partner av oss, förutom vårt stora tack?

Centralt på mässområdet kommer under mässdagarna en mobil LED-trailer med en bildyta på totalt 13 m2 att vara uppställd. Här skall under alla tre mässdagarna visas partnerpresentationer i form av filmklipp, loggor och mässaktiviteter m.m. Mässpartner kommer även att beredas möjlighet att visa egna företagspresentationer.

På mässområdet, under mässdagarna, kommer det att finnas ett antal stora skyltar/vepor med följande text: ”FRI ENTRÉ TACK VARE VÅRA PARTNER” i kombination med alla partners loggor. Vi är säkra på att besökaren som läser detta kommer att få en positiv inställning till ditt företag.

För mer detaljerad information om partnerskap i Medevimässan står alltid PO Östergren till förfogande. Boka gärna ett personligt besök, alternativt ring 0734-23 21 82 eller mail: po.jakt@telia.com
Kontakta oss gärna om du har ytterligare idéer om hur vi skall kunna lyfta fram just ditt företag. Vår förhoppning är att vi tillsammans skall skapa en trevlig och informativ Medevimässa 2018.

Barn, djur & natur - en självklarhet för Medevimässan.

Eftersom målsättningen är att besökarna skall berikas med mer kunskap under ett mässbesök så gäller även detta de minsta besökarna. Därför gör vi en storsatsning på barn i förskoleåldern och där kontakten med djur och natur är en självklar ledstjärna.


Medevimässan, inte bara utställningar av kvalitétsprodukter.

Vi bygger således en plattform/mötesplats för bl.a. nedanståend stora och viktiga aktörer. Många av nedanstående var redan med på 2017 års mässa, en begivenhet som dom uppskattade mycket.

• Naturvårdsverket
• Länsstyrelsen 
• EU
• Skogsvårdsstyrelsen
• Fiskeristyrelsen
• Jordbruksverket
• Livsmedelsverket 
• LRF
• Svenska Jägerförbundet
• JRF Jägarnas Riksförbund osv.

Dessa erbjuds nu möjligheter att stämma av, debattera, diskutera, höra folkets åsikter och lobbyarbeta. En sådan arena finns inte i dagsläget varför det är extra viktigt att vi nu tillsammans skapar denna samlingsplats. Alla deltagare var rörande eniga om att Medevimässan skall bli en träffpunkt för dessa kunskapsgivande debatter och föredrag.

Steg tre i mässans utveckling - 2018

Nu utökas mässan till tre dagar varav dag ett, fredagen den 17 augusti, startas med Medevimässans Politikerdag där lokalpolitikerna får svara på frågor och debattera fram till lunch. På eftermiddagen är det rikspolitikernas tur att få ge sin syn och ståndpunkt på många av väljarnas frågor rörande jakt, fiske, natur, miljö, rovdjursfrågor och mycket mer.

Tre veckor efter Medevimässan äger Riksdagsvalet rum varför denna begivenhet blir extra intressant. Mässan kommer i ytterligare förädlad och utökad form, rulla vidare under lördagen och söndagen den 18 och 19 augusti, som föregående år. Vi är stolta och glada att kunna erbjuda allt detta utan avgifter för både besökare och utställare. 

Vår kommande digitala utveckling av Medevimässan fördjupar och förlänger upplevelsen samt inbjuder till dialog. 2018 års digitala utveckling ger Medevimässan en användning året runt och kommer bli en levande plattform för information och diskussion. Vi är tacksamma för att så många, både stora och små företag, valt att ekonomiskt stödja Medevimässan och därigenom få vår vision att bli verklighet. Välkommen in i gemenskapen där vi tillsammans bryter ny mark och där vi också gemensamt formar Medevimässan för att bli den samlingsplats för upplevelser, kunskap och samhällsutveckling vi alla strävar efter.

PO Östergren med mässledning.

Vill du vara med och påverka utvecklingen av Medevimässan?

Var med oss på resan, läs mer om hur du som företag kan verka för ett hållbart samhälle.

MEDEVIMÄSSAN

Mässan är en kunskaps och upplevelsemässa som täcker det mesta inom Hund, Jakt, Vapen/Tillbehör, Fritid/Motor, Skytte, Skogsbruk, Lantbruk och Marin/ Fiske. Utöver detta erbjuder mässan intressanta och spännande föredrag.

FRI ENTRÈ

Mässan hålls på natursköna Medevi Brunn, Nordens äldsta hälsobrunn, som ligger längs Rv50, mindre än 2 mil norr om Motala. Tack vare våra sponsorer kan vi erbjuda alla besökare fri entré under samtliga mässdagar.

© Medevi Mässan