Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Friluftsmässa 2019 i Medevi Brunn stimulerar kropp och själ - ett sundare liv

04 Dec 2018 | Publicerad av P Andersson

Friluftsmässan anser - i en allt mer stressad vardag med IT och sociala media behöver vi människor koppla av. Vi behöver ta oss ut i skog och mark för att möta djur och natur i sin naturligt lugna omgivning. På friluftsmässan visar våra utställare både utrustning och möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Friluftsmässan - medevimässan har samlat ihop citat från ett antal studier och forskare som talar kraftigt för ett aktivt friluftsliv. Olika forskare tacklar fältet på olika sätt utifrån både mer ”belysande” och ”bevisande” ansatser och varje forskare måste förstås svara för sina egna resultat. Men sammantaget kan man konstatera att även om friluftsliv är ett relativt nytt forskningsfält i Sverige så är det ingen tvekan om forskarnas växande intresse. Inom friluftsorganisationer jobbas det aktivt för att få svenska folket att öka sitt friluftsliv, men man skulle kunna göra så mycket mer och det behövs göras mycket mer. Medevimässan - friluftsmässan drar sitt strå till stacken och verkar för att förbättra Svenska folkets friluftsvanor.

30 minuter om dagen räcker

Sambandet är starkt mellan låg fysisk aktivitet/fysisk kondition och högre dödlighetstal. Ett försök att sammanfatta hittillsvarande forskning visar att stillasittande individer löper nästan dubbelt så hög risk att dö av hjärtkärlsjukdom som sina fysiskt mer aktiva jämnåriga. Risken för tjocktarmscancer är också fördubblad hos stillasittande personer, jämfört med hos aktiva individer. Sockersjuka (åldersdiabetes) är vanligare hos inaktiva män och kvinnor än hos dem som regelbundet motionerar. Det räcker med att promenera 30 minuter om dagen för att uppnå normalkondition.  

Källa: SBU-rapport nr 132/97 ”Längre liv och bättre hälsa – en rapport om prevention”

Några pigga besökare på Medevimässan tittar på att köpa nya cyklar för att ta sig ut på korta utflykter i naturen. Janne William - Motala Båtvarv visar upp några ihopfällbara nyheter som är smidiga att ta med i ex husbilen.

Motion i skogen ger turboeffekt

Är effekten av motion lika stor om den utövas i en fönsterlös källare som i skogen? Muskelanspänningen är kanske densamma men när det gäller stressreduktion och buffring för kommande stress och olika hälsoeffekter så vinner skogen. Efter bara 4-5 minuter i naturen går puls och blodtryck ner och mängden stresshormoner i blodet minskar. Natur i kombination med fysisk aktivitet har en turboeffekt som dessutom är mer långvarig.  

Källa: Norling Ingemar & Larsson Eva-Lena 2004 ”Ett gott och friskare liv som äldre – för en aktiv livsstil i natur och trädgård”

På Medevimässan - friluftsmässan i augusti varje år får ni information om friluftsliv, friluftsaktiviteter och utrustning.

Blodtrycket sjunker i naturen 

Den stressåterhämtning vi upplever i naturen beror på två faktorer som förstärker varandra. Det är dels den psykologiska distansen till krav och rutiner i vardagslivet och dels att naturen fångar vårt intresse. På så sätt försvinner tankar på krav och annat som ligger till grund för stress. Studier visar att blodtrycket ökar vid vistelse i urban miljö och sjunker för promenerande i naturmiljö. 

Källa: Hartig Terry 2003 ”I naturen sjunker blodtrycket” Skog & Forskning 2003 nr 2 

Naturen ger stimulans åt hjärnan 

Det är nödvändigt att vara utomhus för att hjärnan ska kunna stimuleras av den ström av ljud, ljus, former och färger, som naturen bjuder på. Vi behöver stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud. Den finns ute i form av fåglars sång och vindens sus, solreflexer och skugga, fukt och färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av den särskilda stimuli som naturen ger. 

Källa: Ingvar David 1996 ”Utan lek inget liv” 

Mindre stress av mer natur 

Ju närmare ett grönområde man bor, desto oftare besöker man det. De som besöker ett grönområde ofta känner sig också mindre stressade. Ett sådant samband gäller oavsett kön, ålder och social och ekonomisk position i samhället. 

Källa: Grahn Patrik & Stigsdotter Ulrika 2003 ”Landscape planning and stress” 

Svenskar anser att Friluftsliv är viktigt för hälsan 

90 procent av svenskarna upplever att friluftsliv är viktigt för hälsan och gör vardagen mer meningsfull visar den mest omfattande studien om friluftsliv som genomförts i Sverige. De viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i naturen på vardagar är fysisk aktivitet, medan avkoppling och social samvaro har störst betydelse på helger och längre ledigheter. 

Källa: ”Vara i naturen – varför eller varför inte?” Rapport 2, 2008, Friluftsliv i förändring, www.friluftsforskning.se

Svenskarna lever färre friska år 

Svenskarnas förväntade livslängd ökar visserligen, men samtidigt lever vi i genomsnitt allt färre år som friska. De sjukdomar som ökar är dels de stressrelaterade (depressioner, trötthet, panik och värk) som står för en mycket stor del av dagens långtidssjukskrivningar, dels de som beror på stillasittande (värk, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes). 

Källa: Prop. 2002/03:35 ”Mål för folkhälsan”

Informationen i artikeln sammanställd från material - källa: https://svensktfriluftsliv.se/

Vill du vara delaktig i mässan? Vi söker nu volontärer till Team Medevimässan 2020.

Var med oss på resan för att skapa en samlingsplats där vi kan verka för ett hållbart samhälle. Kontakta PO för information!

MEDEVIMÄSSAN

Mässan är en aktivitets- och upplevelsemässa som täcker det mesta inom hund, jakt, fiske, vapen, friluftsliv, skytte, marin och natur. Utöver detta erbjuder mässan roliga, intressanta aktiviteter och spännande föredrag.

FRI ENTRÈ

Mässan hålls i natursköna Medevi Brunn, Nordens äldsta hälsobrunn, som ligger längs Rv50, mindre än 2 mil norr om Motala. Tack vare våra utställare och partners kan vi erbjuda alla besökare fri entré under samtliga mässdagar.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

”facebook icon” ”instagram icon”

HEMSIDAN:   » Om cookies  » Sitemap    © Medevi Mässan AB