Politiska partier och politik på mässan!

Medevimässan har bjudit in samtliga etablerade politiska partier att deltaga under mässdagarna i Medevi. Endast Sverigedemokraterna har tackat ja. De kommer under mässan endast framföra åsikter och partipolitik gällande djur, natur, viltvård, jakt och vår miljö. OBS! Medevimässan är helt politiskt obunden och tar inte ställning i några ämnen. Mässan gillar öppenhet och debatter vilket är vår övertygelse att det ger ett slutligt gott resultat.