Varför partner

Du och ditt företag är också välkommen att delta och stödja Medevimässans utveckling.

Målsättningen är att skapa en helt ny typ av mässa som vi gärna kallar för Kunskapsmässa, Folkets mässa eller varför inte Framtidens mässa.

Vi lever i en värld fylld av ny teknik som omger oss alla, inte minst våra ungdomar. Detta har medfört att intresset för och kunskapen om naturen, dess uppbyggnad och funktion har minskat. Vi ser det som vår plikt att genom denna mässa kunna starta ett genuint kunskapsforum riktat till alla familjemedlemmar oavsett ålder och kön.

Eftersom såväl utställare som besökare inte belastas med några kostnader för att ställa ut eller besöka mässan så är det också enkelt att intressera media att göra reportage om mässan.

Medevimässans vision - en kunskaps- och upplevelsemässa utan avgifter.

Vår vision är att Medevimässan kommer att utvecklas till en samlingsplats dit våra beslutande och ansvariga politiker kommer att söka sig. Man kommer här att erbjudas möjligheter att träffa en mängd kunniga och pålästa personer från myndigheter, organisationer och föreningar tillsammans med en kunnig och intresserad besökarskara. Detta upplägg kommer att innebära ett större intresse från media, vilket kommer att gagna dig som partner. 

För företagen är det viktigt att vara med på samhällsnyttiga nyheter som uppmärksammas och som media vill rapportera om. Både utställare och partners vill vara med och bygga upp en årligen återkommande plattform för myndigheter, organisationer och föreningar som tillsammans med utställare inom jakt, skog, jordbruk, fiske, hund, natur och fritid kan visa produkter och presentera och debattera frågeställningar som berör dessa intresseområden.

Efter förra årets succé där utställarna nästan omgående bokade sig för 2018 års mässa och där tunga myndigheter och organisationer tillskrev oss för att säkra upp en fortsättning av Medevimässan som en årligen återkommande samlingspunkt där kommande viktiga beslut kan få sin grogrund.

Här ett axplock av några skrivelser från deltagare i 2017 års Medevimässa.

NATURVÅRDSVERKET.

”Det är viktigt för Naturvårdsverket, som den viltmyndighet vi är, att deltaga på MEDEVIMÄSSAN för att möta branschen och de människor som intresserar sig för jakt och vilt inklusive berörda intresseorganisationer. Medevimässan ger oss ett tillfälle att inhämta information från förbund och olika intresseområden inför vårt arbete med viltförvaltning och det ger oss också en möjlighet att berätta om vår verksamhet. Vänliga hälsningar, / Marcus”

MARCUS C ÖHMAN (fil dr.)
Chef – Viltförvaltningen

LÄNSSTYRELSEN.

"Länsstyrelsen lovordar den viktiga samlingsplats som Medevimässan utgör och Länsstyrelsen ser fram mot att på plats träffa och debattera/diskutera viktiga frågor rörande viltförvaltning mm. 

Bästa hälsningar, / Elisabeth”
ELISABETH NILSSON
Landshövding i Östergötland

Vill du vara med och påverka utvecklingen av Medevimässan?

Var med oss på resan, läs mer om hur du som företag kan verka för ett hållbart samhälle.

MEDEVIMÄSSAN

Mässan är en kunskaps och upplevelsemässa som täcker det mesta inom Hund, Jakt, Vapen/Tillbehör, Fritid/Motor, Skytte, Skogsbruk, Lantbruk och Marin/ Fiske. Utöver detta erbjuder mässan intressanta och spännande föredrag.

FRI ENTRÈ

Mässan hålls på natursköna Medevi Brunn, Nordens äldsta hälsobrunn, som ligger längs Rv50, mindre än 2 mil norr om Motala. Tack vare våra sponsorer kan vi erbjuda alla besökare fri entré under samtliga mässdagar.

© Medevi Mässan